Regulamin serwisu pogwarancyjnego

Proces Serwisowy:

 • Klient za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://x-sklep.pl/system-serwisowy.html zgłasza uszkodzony sprzęt do bezpłatnej wyceny podając model urządzenia, numer IMEI, opis usterki, kolor i inne wymagane dane do wyceny naprawy,
 • Na podstawie opisanego przez klienta problemu z urządzeniem sporządzany jest wstępny kosztorys naprawy wysyłany poprzez system serwisowy.
 • Jeśli klient zlecający wycenę akceptuje wstępny kosztorys, dokonuje on jego akceptacji poprzez system serwisowy.
 • Następnie serwis zleca odebranie sprzętu od klienta firmie kurierskiej.
 • Klient otrzyma list przewozowy oraz etykietę nadawczą drogą elektroniczną. Oba dokumenty należy wydrukować i przekazać kurierowi z zapakowanym sprzętem.
 • Klient ma obowiązek zapakować sprzęt w bezpieczny sposób, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu do serwisu. Za uszkodzenia sprzętu podczas transportu do serwisu nie odpowiadamy.
 • Klient powinien zabezpieczyć ważne dla niego dane , które mogą zostać nieodwracalnie utracone podczas procesu naprawy. Serwis może dokonać takiej usługi odpłatnie.
 • Z urządzenia należy usunąć: kartę SIM oraz kartę pamięci o ile taka występuje.
 • Jeżeli jest to możliwe to prosimy o wylogowanie urządzenia z konta Xiaomi i usunięcie blokad ekranu, tak aby można było swobodnie przetestować urządzenie po zakończeniu naprawy. Jeżeli powyższe nie jest możliwe to serwis może poprosić o te dane w celu przetestowania urządzenia po naprawie.

Diagnoza, wycena oraz naprawa:

 • Po otrzymaniu sprzętu, serwis na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicznej sporządza ostateczny kosztorys naprawy urządzenia. Jeśli kosztorys ostateczny pokrywa się z kosztorysem wstępnym, serwis bez kontaktu z klientem dokonuje naprawy i informuje go o jej zakończeniu.
 • W przypadku gdy kosztorys ostateczny jest wyższy od kosztorysu wstępnego, klient otrzyma poprzez system serwisowy właściwą wycenę naprawy do akceptacji.
 • Klient powinien odpowiedzieć na przesłany kosztorys ostateczny nie dłużej niż w terminie 7 dni od daty jego przesłania przez serwis.
 • Jeśli klient po otrzymaniu ostatecznego kosztorysu zrezygnuje z naprawy, zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z logistyką (koszty firmy kurierskiej oraz pakowanie urządzenia) w wysokości 16 zł brutto w jedną stronę (32 zł brutto w obie strony).
 • Naprawa zostanie wykonana przy użyciu podzespołów dostępnych na rynku Polskim (oryginalnych nowych, oryginalnych używanych lub dobrej jakości zamiennikach). W przypadku konieczności zamówienia podzespołów z innego kraju niż Polska, klient zostanie poinformowany o tym fakcie i przewidywanym terminie zakończenia naprawy.
 • Po zakończonym procesie serwisowym, urządzenie przechodzi testy w warunkach rzeczywistych. Jeśli nie wykazuje usterek, klient zostaje poinformowany o tym fakcie oraz otrzyma droga elektroniczną numer rachunku bankowego do wykonania przelewu.
 • Średni czas naprawy urządzenia to 2-5 dni roboczych.
 • Po zaksięgowaniu płatności serwis niezwłocznie odeśle urządzenie na adres wskazany przez klienta.
 • Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT23%

Całkowita kwota naprawy zawiera:

 • koszt transportu urządzenia do serwisu i z powrotem do klienta,
 • koszt pakowania urządzenia,
 • koszt zużytych części,
 • koszt robocizny

Formy płatności za usługę:

 • płatność przelewem
 • odbiór osobisty w serwisie – płatność gotówką

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • Podczas zaawansowanych napraw lutowniczych urządzeń po urazach mechanicznych oraz ingerencjach cieczy, płyta główna (PCB) może zostać nieodwracalnie uszkodzona na co serwis proponuje klientowi wymianę płyty lub zwrot urządzenia.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane pozostawione w urządzeniu, które mogłyby zostać utracone podczas procesu naprawy. Dane mogą zostać zabezpieczone na życzenie klienta po doliczeniu opłaty uzgodnionej z klientem drogą elektroniczną.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za karty SIM, karty pamięci itp. (oraz dane zawarte na nich) pozostawione w urządzeniu na czas naprawy.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie, wynikające z niewłaściwego zapakowania urządzenia przez klienta.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została zlecona.

Gwarancja i reklamacja:

 • Serwis na każdą naprawę udziela 90 dniowej gwarancji.
 • Reklamowany produkt klient odsyła do serwisu na własny koszt.
 • Serwis odsyła reklamowany produkt do klienta na swój koszt.
 • W przypadku niezasadnej reklamacji, klient może zostać obciążony kosztem ekspertyzy technicznej oraz transportem urządzenia w dwie strony.
 • Dziewięćdziesięciu dniowa gwarancja nie obejmuje:
  • Uszkodzeń spowodowanych ingerencją cieczy,
  • Uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, zgniecenia, zarysowania, złamania),
  • Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego,
  • Zerwania plomby gwarancyjnej,
  • Ingerencji osób trzecich w wewnętrzne komponenty urządzenia,
  • Uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania kiepskiej jakości materiałów eksploatacyjnych,
  • Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna,
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku działania oprogramowania takiego jak : nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące.
 • Serwis zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.
 • W przypadku odmowy naprawy z tytułu 90 dniowej gwarancji Klient podejmuje decyzję o: podjęciu naprawy odpłatnej lub o odesłaniu urządzenia do klienta bez podjęcia czynności serwisowych.

Sytuacje szczególne:

 • Klient może, w drodze oświadczenia woli dokonać sprzedaży urządzenia (naprawionego lub uszkodzonego) Serwisowi za kwotę równą zobowiązaniu Klienta wobec Serwisu.
 • Jeżeli wskutek niedokonania przez Klienta płatności za usługę, urządzenie nie zostanie do niego dostarczone, Serwis zachowując szczególną staranność, podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu z Klientem w celu doprowadzenia do sfinalizowania usługi serwisowej.
 • Jeżeli pomimo upływu 90 dni od daty powiadomienia Klienta o dokonaniu naprawy, Klient nie dokona płatności i nie dojdzie do przekazania urządzenia, strony uznają, że dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia za kwotę równą zobowiązaniu Klienta wobec Serwisu.
 • W opisanych powyżej przypadkach własność urządzenia przechodzi na rzecz serwisu.

Odpłatne usługi serwisowe w systemie ”door to door” świadczone na portalu X-SKLEP.pl wykonywane są przez firmę (zwaną w powyższym regulaminie Serwis):

Electro Fix
Al. Gen. Okulickiego 10
35-222 Rzeszów
NIP: 7931567310

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel