Polityka Cookies

Podczas korzystania ze strony sklepu X-sklep.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania ze sklepu X-sklep.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu X-sklep.pl w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
Użytkownicy sklepu X-sklep.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.
Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze sklepu X-sklep.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika w sklepie X-sklep.pl.

Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:
– uwierzytelnienia użytkownika,
– przyspieszenia obsługi użytkownika przez system sklepu X-sklep.pl
– zabezpieczenia sklepu internetowego przed atakami szkodliwego oprogramowania,
– ułatwienia wypełniania formularzy w sklepie X-sklep.pl

System sklepu X-sklep.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w sklepie. Sklep internetowy nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.
Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).