Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności stanowi część warunków korzystanie z X-sklep.pl. Podanie swoich danych osobowych na tej stronie jest jednoznacznie uznawane za zaakceptowanie polityki prywatności tej strony.

X-sklep.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności. Podanych przez Państwa informacji używamy, aby przetworzyć zamówienie oraz poinformować o innych oferowanych przez nas usługach.

Niniejsza polityka prywatności odniesiona jest do wszystkich informacji osobistych podanych od Państwa w wyniku korzystania z tej strony.

Polityka prywatności sklepu X-sklep.pl obejmuje następujące części:

Jakie informacje zbieramy?

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług zbieramy nazwisko, imię, adres, dane dotyczące płatności i inne niezbędne szczegóły. Należy podać również swój adres e-mail oraz numer telefonu do celów kontaktowych dla naszych konsultantów oraz dla nowego dostawcy.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas informacji kontaktując się z nami telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

W przypadku, gdy niezbędne będzie korzystanie z danych osobowych w celach przełączenia dostawcy wówczas takie informacje zostaną nowemu dostawce przekazane.

X-sklep.pl może ujawniać i wykorzystywać zebrane za Państwa temat informacje w ramach własnej organizacji (w tym jej przedstawicieli) dla celów administracyjnych, wewnętrznej analizy i marketingu.

X-sklep.pl może ujawniać zebrane na Państwa temat informacje stronom trzecim w celu zakończenia transakcji, zweryfikowania czy nie mają Państwo już żadnych zobowiązań względem nas oraz do celów uzyskania fachowej porady.

Jeśli wezmą Państwo udział w konkursie lub innej promocji będziemy korzystać z Państwa danych w celach konkursowych oraz powiadamiania zwycięzców.

Jeśli będą Państwo chcieli być informowani o usługach, które oferujemy również skorzystamy z danych osobowych.

Jeśli podadzą Państwo dane osobowe w odpowiednim formularzu zostaną one wykorzystane jak zapisano w niniejszym regulaminie oraz w zawiadomieniach z przesłanymi informacjami.

Podając swoje dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie tych informacji w niniejszej polityce prywatności. X-sklep.pl może kontaktować się z Państwem przez telefon, e-mail, SMS lub w inny sposób, aby poinformować o produktach i usługach, które mogą być dla Państwa interesujące. Usługi te mogą obejmować nasz newsletter, ekskluzywne oferty lub informacje o nowych produktach.

Gdy nie chcą Państwo, aby ich dane były wykorzystywane w ten sposób mogą się Państwo skontaktować z nami i zrezygnować w przyszłości z materiałów marketingowych. Proszę pamiętać, że wówczas nie będziemy mogli się z Państwem kontaktować na temat produktów lub usług. Możemy wysłać podsumowanie otrzymywanych cen pocztą elektroniczną lub SMS-em. Jest to część naszego zautomatyzowanego systemu i jest warunkiem korzystania z naszej strony internetowej.

Monitorujemy wzorce ruchu i korzystanie z witryny. Zgodnie z ustawa o ochronie danych z 1998 roku stosujemy surowe procedury bezpieczeństwa w przechowywaniu i ujawnianiu informacji, które od Państwa otrzymaliśmy, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp.

Dostęp do danych osobowych

Mogą się Państwo skontaktować z nami, aby zapytać, czy przechowujemy Państwa dane osobowe, wysyłając e-mail na adres poczta@x-sklep.pl. Na życzenie możemy zapewnić Państwu czytelną kopię danych, które posiadamy na Państwa temat. Jeśli poprosisz nas o usunięcie, poprawienie lub zmienienie danych osobowych zrobimy to w określonym czasie.

Zgoda

Poprzez ujawnienie swoich danych osobowych dla celów sklepu X-sklep.pl, otrzymujemy od użytkownika zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Korzystanie z plików cookie

2. Jak X-sklep.pl używa plików cookie? X-sklep.pl zbiera informacje o preferencjach w stosunku do tej strony, analizując ruch na stronie, który obejmuje korzystanie z plików cookie.

Cookie to plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze i jest wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki internetowej, która umożliwia serwerowi zbieranie informacji z powrotem z przeglądarki. To pozwala nam określić, czy odwiedzali nas Państwo wcześniej.

Używamy cookies, aby pomóc nam analizować ruch na naszej stronie i zachowań klientów. Cookies mogą być również wykorzystywane przez naszych partnerów, aby zrozumieć marketing.

W trakcie każdej wizyty w X-sklep.pl, oglądane strony wraz z cookie są pobierane do komputera. Wszelkie informacje, które są dostarczane przez pliki cookie pomagają nam zapewnić Państwu lepszą obsługę i pomagają nam w analizie profili odwiedzających.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby zapobiec automatycznej akceptacji. Jeśli zdecydują się Państwo nie otrzymywać plików cookie, nie możemy zagwarantować, że Państwa korzystanie z naszej strony będzie tak szybkie i dokładne, w przypadku gdy takie pliki by Państwo otrzymywali.

Nie przechowujemy hasła lub wszelkich innych informacji na temat użytkownika w pliku cookie, które mogłyby go zidentyfikować, jego położenie, preferencje lub jego działalności finansowej.

3. Jak znaleźć i kontrolować pliki cookie

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 6.0 lub 7.0:

1. Wybierz menu Narzędzia, a następnie

2. Opcje internetowe

3. Kliknij kartę Prywatność

4. Kliknij na przycisk „Zaawansowane”

5. Zastąp automatyczną obsługę plików cookie i wybierz Akceptuj, Zablokuj lub Pytaj o akcję.

Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox:

1. Wybierz menu Narzędzia, a następnie

2. Opcje …

3. prywatność

4. ciastka

5. Ustawić opcje zgodnie z wymaganiami

Jeśli używasz Opera 8 +:

1. Wybierz menu Narzędzia, a następnie

2. preferencje

3. zaawansowany

4. Wybierz pliki cookie

5. Wybierz ustawienia za pomocą dostępnych opcji

Wystarczy kliknąć na plik cookie, aby go otworzyć. Zobaczysz krótki ciąg tekstu i liczb. Liczby są to karty identyfikacyjne, które można zobaczyć tylko przez serwer, który wysłał plik cookie.

Prawa są zastrzeżone do zmiany lub modyfikacji polityki prywatności w dowolnym czasie i na skutek zmian w obowiązującym prawodawstwie ochrony danych i prywatności.